Jarmark Świętego Wawrzyńca – przeżyjmy to jeszcze raz…

Blisko 7 tys. osób bawiło się w Bełżcu podczas ósmego już Jarmarku Świętego Wawrzyńca.

Jarmark Świętego Wawrzyńca odbył się 9 i 10 sierpnia. Pogoda dopisała i wszystkie punkty zaplanowanego programu zostały zrealizowane. Przez dwa dni w Bełżcu wystąpiły zespoły: Harmonia, Tomaszowska Kapela Podwórkowa, Moitv, Sumptuastic, Baciary, TSRN, Kapela Bełżecka, The Rainbow, Kapela Lwowska Fala ze Lwowa, Happy End, Faster, Piękni i Młodzi, Meguster. Zaprezentowały się także finalistki programu X-Factor Ewa i Kasia Goławskie, był tez Pigwa – Show. Dla dzieci zaplanowano program „Waldemar Wywrocki Dzieciom”.
W czasie Jarmarku Św. Wawrzyńca rozstrzygnięto także konkurs na najlepsze potrawy z ziemniaka. W tym konkursie swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Jury, w skład którego weszli: Ewa Piwko-Witkowska „LGD Roztocze Tomaszowskie”, jako przewodnicząca jury, Jacek Kuśmierczak – radny Rady Gminy Bełżec i Robert Panek – właściciel Pizzerii NOVA z Bełżca, najlepiej oceniło dania przygotowane przez KGW Bełżec II, które przygotowało potrawę „Róża Ziemniaczana”. Równorzędną ocenę zebrała potrawa o nazwie „Kudłacz Ziemniaczany”, przygotowana przez Panie z KGW Kniazie w gminie Lubycza Królewska. Pozostałe KGW zostały wyróżnione.
Festynowi towarzyszyły także liczne atrakcje dla dzieci oraz prezentacje tradycyjnych rzemiosł – między innymi garncarstwa, które prezentował Mirosław Lipski z Krasnobrodu, tłoczenie oleju – Anna i Tadeusz Kołodziejowie z Zadnogi, biżuteria ze sznurka lnianego – którą reprezentowała Elżbieta Dudek z Rozdoł oraz wikliniarstwo – Witold Płochocki z Nowej Sarzyny. Stoiska były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Warto zwrócić uwagę również na fakt, że do Bełżca przyjechali przedstawiciele Huty Szkła ze Lwowa na Ukrainie, którzy na miejscu produkowali przepiękne ozdoby ze szkła.

Pragniemy podziękować tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej imprezy, czyli naszym sponsorom a są nimi:

Zakład Produkcyjny NATURA z Bełżca
Firma rodzinna sklep spożywczy Groszek w Bełżcu Joanna Mańczak
Sklep Wielobranżowy „Ula” Monika Borkowska, Ryszard Lizon
Andrzej Leśny Firma Usługowo – Handlowa „Elektronix” – Bełżec  
Marcin Bodnar – sklep z materiałami budowlanymi w Bełżcu
Anna Wolanin – pizzeria ANI MAX z Bełżca
Zofia i Krzysztof Malinowscy – sklep spożywczy w Bełżcu
Zuzanna Skibicka – sklep spożywczy w Bełżcu

Wydarzenie „Jarmark św. Wawrzyńca” zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, dzięki Lokalnej Grupie Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.