Złote Gody w Gminie Bełżec

W niedzielę 24 sierpnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu miała miejsce uroczystość związana z nadaniem medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, parom z terenu Gminy Bełżec. Wcześniej w bełżeckim kościele odprawiono Mszę Świętą za jubilatów.

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodzą w tym roku Państwo: Alicja i Franciszek Czopowie, Daniela i Czesław Lomber, Zofia i Czesław Szuper oraz Helena i Julian Wierzchowscywszyscy z Bełżca, Bernadeta i Bronisław Kucowie z Brzezin oraz Czesława i Szczepan Szepelak z miejscowości Chyże.
Medal przyznano również Państwu Zofii i Janowi Warzocha z Brzezin. W tym jednak przypadku jubilatka niestety zmarła 23 lipca 2014 roku. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał medale o wiele wcześniej, więc władze Gminy Bełżec postanowiły wręczyć medale Panu Janowi Warzocha.
Medale od prezydenta to jednak nie wszystko. Życzenia złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Sekretarz Gminy Alicja Kopczan, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżcu Maria Jarosz oraz przewodniczący Rady Gminy Bełżec Kazimierz Marynicz wraz z wiceprzewodniczącym Wiesławem Wielgoszem.
Było również coś dla ciała i dla ducha. Podano pyszny tort i popijano szampana. O muzykę zadbała Tomaszowska Kapela Podwórkowa.

Jarmark Świętego Wawrzyńca – przeżyjmy to jeszcze raz…

Blisko 7 tys. osób bawiło się w Bełżcu podczas ósmego już Jarmarku Świętego Wawrzyńca.

Jarmark Świętego Wawrzyńca odbył się 9 i 10 sierpnia. Pogoda dopisała i wszystkie punkty zaplanowanego programu zostały zrealizowane. Przez dwa dni w Bełżcu wystąpiły zespoły: Harmonia, Tomaszowska Kapela Podwórkowa, Moitv, Sumptuastic, Baciary, TSRN, Kapela Bełżecka, The Rainbow, Kapela Lwowska Fala ze Lwowa, Happy End, Faster, Piękni i Młodzi, Meguster. Zaprezentowały się także finalistki programu X-Factor Ewa i Kasia Goławskie, był tez Pigwa – Show. Dla dzieci zaplanowano program „Waldemar Wywrocki Dzieciom”.
W czasie Jarmarku Św. Wawrzyńca rozstrzygnięto także konkurs na najlepsze potrawy z ziemniaka. W tym konkursie swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Jury, w skład którego weszli: Ewa Piwko-Witkowska „LGD Roztocze Tomaszowskie”, jako przewodnicząca jury, Jacek Kuśmierczak – radny Rady Gminy Bełżec i Robert Panek – właściciel Pizzerii NOVA z Bełżca, najlepiej oceniło dania przygotowane przez KGW Bełżec II, które przygotowało potrawę „Róża Ziemniaczana”. Równorzędną ocenę zebrała potrawa o nazwie „Kudłacz Ziemniaczany”, przygotowana przez Panie z KGW Kniazie w gminie Lubycza Królewska. Pozostałe KGW zostały wyróżnione.
Festynowi towarzyszyły także liczne atrakcje dla dzieci oraz prezentacje tradycyjnych rzemiosł – między innymi garncarstwa, które prezentował Mirosław Lipski z Krasnobrodu, tłoczenie oleju – Anna i Tadeusz Kołodziejowie z Zadnogi, biżuteria ze sznurka lnianego – którą reprezentowała Elżbieta Dudek z Rozdoł oraz wikliniarstwo – Witold Płochocki z Nowej Sarzyny. Stoiska były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Warto zwrócić uwagę również na fakt, że do Bełżca przyjechali przedstawiciele Huty Szkła ze Lwowa na Ukrainie, którzy na miejscu produkowali przepiękne ozdoby ze szkła.

Pragniemy podziękować tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej imprezy, czyli naszym sponsorom a są nimi:

Zakład Produkcyjny NATURA z Bełżca
Firma rodzinna sklep spożywczy Groszek w Bełżcu Joanna Mańczak
Sklep Wielobranżowy „Ula” Monika Borkowska, Ryszard Lizon
Andrzej Leśny Firma Usługowo – Handlowa „Elektronix” – Bełżec  
Marcin Bodnar – sklep z materiałami budowlanymi w Bełżcu
Anna Wolanin – pizzeria ANI MAX z Bełżca
Zofia i Krzysztof Malinowscy – sklep spożywczy w Bełżcu
Zuzanna Skibicka – sklep spożywczy w Bełżcu

Wydarzenie „Jarmark św. Wawrzyńca” zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, dzięki Lokalnej Grupie Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Komunikat organizatora Jarmarku Św. Wawrzyńca

Z racji tego, że miejsce imprezy Jarmark Św. Wawrzyńca leży przy drodze krajowej nr 17, prowadzącej do przejścia granicznego w Hrebennem, status drogi jak i oznakowanie pionowe i poziome, nie zezwala na parkowanie aut wzdłuż drogi,  oraz na tak zwanym „czerwonym pasie” na środku jezdni,  jak i na przyległych do drogi chodnikach, obok miejsca imprezy.

W związku z tym informujemy wszystkie osoby, które zamierzają wybrać się do Bełżca swoim autem, by korzystały z przygotowanych parkingów. Będą one oznaczone specjalnymi znakami, a ruchem będzie kierowała Policja i Strażacy. Prosimy stosować się do poleceń służb mundurowych.

Policja zapowiada, że kierowcy, którzy nie dostosują się do poleceń służb mundurowych, będą karani mandatami.