70 Rocznica Ludobójstwa UON-UPA w Powiecie Tomaszowskim – PROGRAM

plakat belzec

SYMPOZJUM NAUKOWE
POLACY I UKRAIŃCY W POWIECIE TOMASZOWSKIM
W PIERWSZEJ POŁOWIE 1944 ROKU”.
BEŁŻEC 13 CZERWCA 2014

9.30 – mgr ANDRZEJ ADAMEK WÓJT GMINY BEŁŻEC – POWITANIE GOŚCI ORAZ OTWARCIE SYMPOZJUM NAUKOWEGO.
9.40 – chor. sztab. SG MARIUSZ SKORNIEWSKI – PRZEWODNICZĄCY SYMPOZJUM NAUKOWEGO.

PANEL I: LUDOBÓJSTWO W POWIECIE TOMASZOWSKIM – ZARYS FILOZOFICZNO-PRAWNY

MODERACJA: ppłk SG JACEK KOZAK

9.45 – 10.00 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (WZNPiE KUL Tomaszów Lubelski) – „Filozoficzne aspekty nacjonalistycznej ideologii Dmytro Doncowa”.
10.00 – 10.15 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski – „Nacjonalizm ukraiński przyczyną ludobójstwa na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie”.
10.15 – 10.30 – dr Leon Popek (IPN Lublin) -„Ludobójstwo OUN-UPA w powiecie tomaszowskim w latach 1939-1947. Obecny stan badań”.
10.30 – 10.45 – mgr Andrzej Adamek – „Zbrodnia pod Bełżcem”.
10.45 – 11.00 – chor. sztab SG Mariusz Skorniewski (PSG w Lubyczy Królewskiej) – Sprawa Operacyjnego Rozpracowania – kryptonim „Oprawca”.
11.00 – 11.10 – Przerwa

PANEL II: POLACY I UKRAIŃCY W POWIECIE TOMASZOWSKIM W PIERWSZEJ POŁOWIE 1944 ROKU.
MODERACJA: chor sztab. SG MARIUSZ SKORNIEWSKI

11.10 – 11.30 – dr Mariusz Zajączkowski (IPN Lublin), Instytut Studiów Politycznych PAN (ISP PAN) – „Konflikt polsko-ukraiński w południowo-wschodniej części dystryktu lubelskiego GG w latach 1943–1944. Zarys problematyki”.
11.30 – 11.45 – dr Janusz Kłapeć (UMCS Lublin) – „Działalność placówek RGO na Ziemi Tomaszowskiej w pierwszej połowie 1944 roku”.
11.45 – 12.00 – Kamil Basicki (UMCS Lublin)- „Migracje ludności polskiej z południowo-wschodniej części powiatu tomaszowskiego w I połowie 1944 r”.
12.00 -12.15 – Marcin Banach (UMCS Lublin) – „Polacy i Ukraińcy powiatu tomaszowskiego wobec Armii Czerwonej w 1944 r”.
12.15 -12.30 – Mateusz Sędłak (UMCS Lublin) -„Polacy i Ukraińcy powiatu tomaszowskiego wobec Batalionów Chłopskich w 1944 r”.
12.30 – 12.45 – Przerwa

PANEL III: REGIONALIA, A PAMIĘĆ HISTORYCZNA.

MODERACJA: dr LEON POPEK

12.45 – 13.00 – mgr Ewa Koper (Muzeum w Bełżcu) – „Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i czynny opór podziemia w zachowanych zbiorach fotograficznych i ikonograficznych”.
13.00 – 13.15 – dr Mariusz Koper (KUL Lublin) – „Polskie i ukraińskie miejsca pamięci na terenie gminy Lubycza Królewska”.
13.15 – 13.30 – mgr Robert Horbaczewski (Kronika Tygodnia) – „Drugi brzeg – Sytuacja uchodźców cywilnych na terenie Gminy Tyszowce w 1944 roku”.
13.30 – 13-45 – mgr Marian Adam Stawecki (Tomaszów Lubelski) – „Rajd śmierci. Tragiczny Wielki Tydzień na ziemi tomaszowskiej”.
13.45 – 14.15 – Dyskusja
14.15 – mgr Andrzej Adamek, chor. sztab SG Mariusz Skorniewski – Zakończenie Sympozjum Naukowego