Śpiewali Pieśni Pasyjne

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wraz z Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, zorganizowali w niedzielę 23 marca 2014 roku, Koncert Pieśni Pasyjnej. Wystąpiło ponad dwadzieścia zespołów z terenu powiatów tomaszowskiego, lubaczowskiego i zamojskiego. Organizatorzy nie spodziewali się tak dużego zainteresowania koncertem ze strony zespołów, co oczywiście pozytywnie ich zaskoczyło.

Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych.
Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.
Takich właśnie pieśni można było wysłuchać w niedzielę 23 marca w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Tego dnia do Bełżca zjechały zespoły śpiewacze z terenu trzech powiatów: lubaczowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżcu. Po nich przed ołtarzem pojawiła się Schola ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu, prowadzona przez siostrę zakonną Ingę Kwiatkowską i Panią Agatę Okoń. Następnie wystąpił zespół „Sonata Pokolenie” z Narola, który prowadzi Aleksandra Wołoszyn. Po nich przyszedł czas na Zespół „Tarnina” z Rzeplina w gminie Ulhówek, „Pojednanie” z Krynic, który do występu przygotowała Maria Smoląg „Bell Canto” z Tyszowiec, „Jarczowianki” z Jarczowa, którym opiekuje się Pani Lucyna Komińczak, „Pasjonata” z Komarowa pod przewodnictwem Pana Janusza Bogatko, „Jawor” z Michalowa, który przygotował Stanisław Ważny, Chór Ziemi Lipskiej z Lipska pod przewodnictwem Aleksandry Wołoszyn, Chór Seniora Tanew z Narola pod przewodnictwem Swietłany Karczewskiej – Lipowicz, Chór Camerata z Tomaszowa Lubelskiego, którym opiekuje się Pan Piotr Gizka, Zespół „Zagórzanki” z Łuszczacza w gminie Susiec, którym opiekuje się Pani Cecylia Kopeć, „Dominata” z Zamłynia, „Jaśmin” z Ulhówka, „Legenda” z Rachań pod przewodnictwem Pana Stanisława Seńko, „Marase” z Bełżca, który przygotowała Pani Dorota Karwańska – Mazurkiewicz i Chór Kościelny z Bełżca pod przewodnictwem Pana Janusza Wiciejowskiego.
Ciekawostką był występ zespołu „Na Granicy” złożonego z Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie.
Na koniec wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami, które wręczał dyrektor GOK w Bełżcu Wojciech Stepaniuk.