Rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu na Palmę Wielkanocną Bełżec 2014

21 palm wielkanocnych z powiatu tomaszowskiego zgłoszono do XVI konkursu na palmę wielkanocną, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. Był to drugi konkurs w randze powiatowego. Do 2012 roku organizowany był tylko na terenie Gminy Bełżec.
Konkurs rozstrzygnięty został w czterech kategoriach: Kat. I – palmy wysokie tradycyjne wykonane z naturalnych materiałów; Kat. II – palmy średnie tradycyjne, wykonane z różnych materiałów; Kat. III – palmy średnie oryginalne i kat. IV: palmy małe do 1 metra wysokości wykonane indywidualnie.
W kategorii I pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zadnogi w Gminie Krynice. Palma miała 9,10 m wysokości. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Bełżec II, które wykonały palmę o wysokości 8 metrów. Trzecie miejsce przyznano dla palmy wykonanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Chyże w Gminie Bełżec. Palma miała 9,10 metra wysokości.
W kategorii II pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Łosiniec w Gminie Susiec. Ich palma miała 7,10 m.
W kategorii III miejsce pierwsze zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW w Żyłce, w Gminie Bełżec. Ich palma miała 3,70 m. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z Legionu Maryi z Bełżca. Panie przygotowały palmę o wysokości 4 m. Natomiast miejsce trzecie przypadło palmie przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kniaziach, w Gminie Lubycza Królewska. Palma miała 3,90 m. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla palmy przygotowanej przez KGW z Brzezin w Gminie Bełżec. Palma miała 6,40 m.
W kategorii IV – palmy małe, pierwsze miejsce zajęły Oliwia Szykuła i Aleksandra Rarot z Zadnogi w Gminie Krynice. Przygotowana przez nie palma miała 1,70 m. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Sidor z Tarnawatki. Przygotowała palmę o wysokości 1,5 m. Natomiast trzecie miejsce zajęła palma przygotowana przez Natalię Cienkusz i Magdalenę Zwolan z Bełżca. Ich palma miała 1,30 m. W tej kategorii przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je Amelia Koper z Łosińca w Gminie Susiec oraz Szymon i Piotr Błońscy z Bełżca.
Nagrody sponsorowane były przez Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Proboszcza Parafii w Bełżcu ks. kanonika Stanisława Szałańskiego oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Tuż po ocenie palm przez jury w GOK, wszyscy uczestnicy konkursu wraz z palmami przeszli pod Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bełżcu. Stamtąd wyruszyła uroczysta procesja z palmami do Kościoła Parafialnego. Po uroczystej Sumie ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody.

POWIATOWY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

DSC09717

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

Konkurs jest konkursem powiatowym

Jego celem jest:
– podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
– włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
– rozwijanie twórczości artystycznej,
– propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży,

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)

Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.

Kryterium oceny prac to:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania
przy palmach nietypowych – pomysłowość wykonania,
zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów,

Oceny:
Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób, powołane przez organizatora. W sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący jury. O podziale i wysokości nagród decyduje organizator, w zależności o środków, którymi będzie dysponował w dniu konkursu.

Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
− Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w czterech regulaminowych kategoriach
− Wójt Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu i Proboszcz Parafii Bełżec
− sponsorzy

Informacje dodatkowe o konkursie

Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk

Sprawy organizacyjne:
Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2014 r. Wykonane palmy prezentowane będą w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. W tym dniu biorący udział w konkursie zgłaszają się z wykonanymi przez siebie palmami do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do godz. 10.00. Transport palmy we własnym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane jury dokona pomiaru i oceny wykonanej palmy, zgodnie z załączonymi kryteriami i kartą oceny, a następnie uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji o godz. 11.00 sprzed Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej do Kościoła Parafialnego. Wyniki konkursu (z rozdaniem nagród) ogłoszone będą na zakończenie uroczystej sumy.

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ