Jarmark Św. Wawrzyńca 10 – 11 sierpnia 2013 r.

plakat

Zapowiedź dźwiękowa imprezy:

      1. BELZEC

zawody

ŚWIĘTO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO !!!

Choć od pierwszych wyborów samorządowych minęły 23 lata, choć biorą w nich udział miliony z nas, a dziesiątki tysięcy wchodzą do władz samorządowych, nadal o samorządowcach zdarza nam się mówić „oni”.

Zmieńmy to! To my wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową! Zapraszamy do zorganizowania u Siebie Święta Samorządu Lokalnego. www.maszglos.pl

Rada sołecka społeczności wsi Brzeziny zaprasza :

Radnych do pełnienia dyżuru podczas Jarmarku Św. Wawrzyńca W Bełżcu w dniach: 10 sierpnia 2013 r. w godz. 16.30 – 18.30 oraz 11 sierpnia 2013 r. 14.30 – 16.30
Mieszkańców do rozmów z radnymi (na tematy dotyczące naszej gminy).
W tym celu przygotujemy specjalne miejsce, które będzie oznakowane, każdy mieszkaniec będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z radnym…
Zapraszamy również mieszkańców naszej gminy do wspaniałej zabawy:
gry o nazwie DRABINA PARTYCYPACJI w wyniku której powstanie diagnoza naszej społeczności. (Diagnoza jest dzisiaj bardzo często potrzebna podczas pisania projektów; zależy nam na wiarygodnej diagnozie; dlatego zachęcamy mieszkańców tych młodych i tych w sędziwym wieku). W sobotę 10 sierpnia o godz. 16.00 podczas Jarmarku Św. Wawrzyńca W Bełżcu
W sobotę 10 sierpnia quiz samorządowy. Do wygrania upominki.

Półkolonie 2013 – przeżyjmy to jeszcze raz

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Stowarzyszeniem „Nowe Miasto” z Bełżca wspólnie zorganizowali półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Bełżec ale i nie tylko. Było wiele gier i zabaw, grill
i wycieczki.

Półkolonie trwały od 15 do 26 lipca br. Wiele zajęć odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto dzieci wyjeżdżały na trzy wycieczki: na basen w Kolonii Łaszczówka, do Zamościa i do Siedlisk, gdzie odwiedzili muzeum skamieniałych drzew. Grupa uczestników półkolonii liczyła 20 osób. Dzieci miały możliwość skorzystania codziennie przez czas trwania półkolonii z dwóch posiłków, drugiego śniadania oraz obiadu, które przygotowywała Pizzeria NOWA w Bełżca. Nad całością czuwały opiekunki ze Stowarzyszenia „Nowe Miasto” Regina Kęczkowska i Karolina Komadowska. Dużo pomocy przy opiece nad dziećmi wnieśli też Karolina Zdżalik oraz Mateusz Krawczyk.
Na koniec półkolonii wszyscy jej uczestnicy otrzymali wyprawki szkolne ufundowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Warto obejrzeć galerię zdjęć z tego wydarzenia.