Rozstrzygnięto konkurs na palmę wielkanocną

Dziewiętnaście palm wielkanocnych z powiatu tomaszowskiego zgłoszono 24 marca, do XV konkursu na palmę wielkanocną, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. W tym roku po raz pierwszy konkurs zyskał rangę powiatowego.

Konkurs rozstrzygnięty został w czterech kategoriach: Kat. I – palmy wysokie tradycyjne wykonane z naturalnych materiałów; Kat. II – palmy średnie tradycyjne, wykonane z różnych materiałów; Kat. III – palmy średnie oryginalne i kat. IV: palmy małe do 1 metra wysokości wykonane indywidualnie.

W kategorii I pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Chyże, w gminie Bełżec. Palma miała 9,53 m wysokości. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Bełżec II, które wykonały palmę o wysokości 7,73.

W kategorii II pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Łosiniec w Gminie Susiec. Ich palma miała 4,70 m. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Bełżec I. Panie wykonały palmę o wysokości 4,20 m. Natomiast miejsce trzecie zajęła palma przygotowana przez członków Klubu Seniora Wrzos z Tarnawatki. Ich palma miała 3,82 m.

W kategorii III miejsce pierwsze zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW w Brzezinach, w gminie Bełżec. Ich palma miała 5,38 m. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Zadnoga w gminie Krynice. Panie przygotowały palmę o wysokości 5,88 m. Natomiast miejsce trzecie przypadło palmie przygotowanej przez Panie z Legionu Maryi w Bełżcu, które wykonały palmę o wysokości 5,30 m.

W kategorii IV – palmy małe, pierwsze miejsce zajął Karol Dziedzic Lubyczy Królewskiej, II miejsce Zuzia Głaz z Bełżca i III miejsce Julka Grzechnik z Bełżca.

Nagrody sponsorowane były przez Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Proboszcza Parafii w Bełżcu ks. kanonika Stanisława Szałańskiego oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

Tuż po ocenie palm przez jury w GOK, wszyscy uczestnicy konkursu wraz z palmami przeszli pod Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bełżcu. Stamtąd wyruszyła uroczysta procesja z palmami do Kościoła Parafialnego. Po uroczystej Sumie ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody.


Pieśni o męce Pańskiej

Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wraz z Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, zorganizowali w niedzielę 17 marca br., Koncert Pieśni Pasyjnej. Wystąpiło kilkanaście zespołów z terenu powiatów tomaszowskiego, lubaczowskiego i zamojskiego.

Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych.
Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.
Takich właśnie pieśni można było wysłuchać w niedzielę 17 marca w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Tego dnia do Bełżca zjechały zespoły śpiewacze z terenu trzech powiatów: lubaczowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. – Śpiewanie w kościele to więcej niż tylko modlitwa. Śpiew należy zaliczyć jako podwójną modlitwę – mówił ksiądz kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżcu. Tuż po nich, jako solistka, wystąpiła Julka Stepaniuk z Lubyczy Królewskiej. W kategorii solistów wystąpiła także Jagoda Kuśmierczak z Bełżca. Do Bełżca z pieśnią na ustach przyjechała również 10 Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” z Suśca. I te cztery występy były w zasadzie jedynymi przedstawionymi przez młodych uczestników koncertu.

W dalszej części, zebrani w bełżeckim kościele mogli wysłuchać twórczości Zespołu Śpiewaczego „Malwy” z Jurowa. Wystąpił też nauczycielski zespół „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej. Piękny występ dał również zespół „Złote Kłosy” z Łubcza. Ciekawie zaspiewał zespół „Sonata Pokolenie” z Narola na Podkarpaciu. Miasteczko Narol reprezentowane było również przez Chór „Tanew”. Z Tomaszowa Lubelskiego przyjechał Zespół „Camerata”. Pięknego występu można było posłuchać również w wykonaniu Zespołu Ludowego „Wierszczyckie Echo” z Wierszczycy. Natomiast powiat zamojski reprezentowany był przez Chór „Pasjonata” z Komarowa Osady. Na koniec przyszedł czas na występy zespołów reprezentujących Bełżec. Jako pierwszy wystąpił działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu Zespół „Marase”, a na koniec, działający przy bełżeckim kościele – „Chór Kościelny”.

Każdy z zespołów otrzymał z rąk proboszcza bełżeckiej parafii ks. kanonika Stanisława Szałańskiego, wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka i dyrektor GOK w Bełżcu Agnieszki Kozyra, pamiątkowe dyplomy. Kolejny, trzeci już koncert, za rok.

Baby, ach te baby…

Doroczne Święto Kobiet, obchodzone 8 marca, jest okazją by w szczególny sposób wyrazić sympatię dla płci pięknej przez płeć brzydszą. Jest to też okazja do zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Tak też było i w tym roku.

W niedzielę 10 marca Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem uroczystości, na które zaproszono panie – członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Gminy Bełżec. Z tej okazji piękny koncert zagrała dla Pań Kapela Bełżecka. Życzenia składali Wójt Gminy Andrzej Adamek i Przewodniczący Rady Gminy Bełżec – Kazimierz Marynicz. Oni też wcielili się w rolę liderów drużyn walczących o punkty w popularnej grze kalambury. Obaj panowie musieli w odpowiedni sposób, gestykulując i przybierając różne pozy ciała, przedstawić hasła, którymi były znane przysłowia. Na koniec, wspólnie
z Kapelą Bełżecką, odśpiewali zebranym paniom gromkie „Sto Lat”.

Każda z Pań otrzymała z rąk przedstawicieli władzy kwiaty. Dodatkowo dostępna była wystawa pisanek i ozdób wielkanocnych, przygotowanych przez Panie z KGW
w Brzezinach.

Warto dodać, że impreza obyła się w sali, w której dokonano niewielkiego remontu. Odnowiono podłogę na scenie, kładąc na niej panele oraz wykładzinę na sali widowiskowej.