Koncert Pieśni Pasyjnej

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu zaprasza zespoły do wzięcia udziału w Koncercie Pieśni Pasyjnej, który odbędzie się 17 marca 2013 r.:

REGULAMIN

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu

I. Cele przeglądu

– kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

II. Założenia organizacyjne:

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.

Zgłoszeniem na koncert jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 8.03.2013 r. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec, lub emailem: gok.belzec@gmail.com

III. Czas i miejsce imprezy:

17 marca 2013 r., Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, godz. 16.00 – Msza Św., godz. 17.00 – Koncert.

IV. Czas prezentacji

Czas trwania prezentacji to 10 minut (2 utwory). Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji.

V. Uwagi końcowe

Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Zgłoszenie do pobrania TUTAJ