Gminny Konkurs Świąteczny 2012

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Bełżec i Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

Cele konkursu:
– ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
– promowanie osób utalentowanych plastycznie

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bełżec

Formy pracy:
– stroik (indywidualnie)
– szopki (indywidualnie i zespołowo)
– ozdoby świąteczne (indywidualnie)

Kategorie wiekowe:
– dzieci wieku przedszkolnym
– kl. I – III szkoły podstawowej
– kl. IV – VI szkoły podstawowej
– gimnazjum i szkoła średnia

Każda praca powinna być zaopatrzona widocznym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły lub miejsca zamieszkania, imię i nazwisko instruktora, opiekuna.

Karta opisowa powinna być zamocowana w sposób trwały i widoczny z przodu pracy.

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec do dnia 10.12.2012 r.

Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.belzec.pl

Uwaga:
Prosimy o nie wykorzystywanie gotowych kupowanych elementów takich jak figurki lub całe przedstawienia szopek.