Odsłonięto Pomnik Poświęcony Romom i Sinti

W piątek, 26 października 2012 r., w podworskim parku „Lipki” w Bełżcu, odsłonięty został pomnik poświęcony Romom i Sinti (to pokrewna grupa etniczna), ofiarom założonego w 1940 r. przez hitlerowców obozu pracy.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00. Przybył na nią przedstawiciel prezydenta Bronisława Komorowskiego – Henryk Wujec, doradca prezydenta do spraw społecznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentowała Małgorzata Różycka. Lubelski Urząd Wojewódzki reprezentował Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mariusz Kucharek. Wydział Spraw Społecznych i Cudzoziemców przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim reprezentowali Marzena Lipert i Krzysztof Gawron. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim reprezentowali Stanisław Cisło, sekretarz powiatu i Janusz Frykowski, dyrektor Wydziału Oświaty.
Do Bełżca przybyli także przedstawiciele muzeów. Muzeum Okręgowe w Tarnowie reprezentowali Natalia Gancarz i i zastępca dyrektora Adam Bartosz. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie reprezentowali zastępca dyrektora Danuta Olesiuk i Robert Kuwałek. Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu reprezentowali jego kierownik Tomasz Hanejko i Ewa Koper. Komisarz Wojciech Bobko reprezentował Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim. Państwową Straż Pożarną w Tomaszowie Lubelskim reprezentował mł. bryg. Andrzej Mandziuk. Major Straży Granicznej Leszek Surmacz, komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem reprezentował tę instytucję.  Natomiast Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w RP reprezentował Jan Korzenowski.
Na uroczystość przybyły również Władze Gminy oraz Rady Gminy, młodzież szkolna i mieszkańcy Bełżca. Aktu odsłonięcia Pomnika dokonali Henryk Wujec doradca prezydenta RP i Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec.
Po uroczystości otwarcia pomnika, w Muzeum Miejscu Pamięci w Bełżcu, odbyła się konferencja na temat zagłady Romów w czasie II wojny światowej.
Pomnik postawiono m.in. dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.