Gminny Ośrodek Kultury ma 20 lat

Piątek 25 maja 2012 r. to ważny dzień dla placówki kulturalnej w Bełżcu. Obchodzono wtedy dzień Powiatowego Działacza Kultury, a Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu obchodził dwudziestolecie istnienia.

Okrągła rocznica istnienia placówki kulturalnej w Bełżcu była też powodem, by to właśnie tutaj odbyło się doroczne święto pracowników kultury. Do Bełżca zjechali więc dyrektorzy wszystkich placówek kulturalnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Przybyły także władze powiatu ze starostą Janem Kowalczykiem na czele, przewodniczącym Rady Powiatu Janem Dawidowskim i sekretarzem Stanisławem Cisło. Gminę Bełżec reprezentowali: wójt Andrzej Adamek, sekretarz Alicja Kopczan, skarbnik Jolanta Malec
i przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Marynicz. Przybyli też wójtowie kilku gmin, między innymi Zdzisław Wojnar, wójt Gminy Jarczów, Janusz Bałabuch, wójt Gminy Krynice, Antoni Wawryca, wójt Gminy Tomaszów Lubelski. Impreza rozpoczęła się od zaprezentowania piosenki grupy „Zielone Żabki” – Kultura, którą na tę okazję przygotowali członkowie Grupy Muzycznej „Relax” z Bełżca:

      1. Relax - Kultura

Później na scenie pojawił się działający przy bełżeckim GOK zespół „Marase”.Nie zabrakło słów uznania dla pracowników kultury z ust starosty Jana Kowalczyka. Z okazji dwudziestolecia nagrodę z rąk starosty odebrała dyrektor GOK Bełżec Agnieszka Kozyra. Kilka piosenek, przygotowanych specjalnie na dwudziestą rocznicę GOK, zaśpiewała twórczyni ludowa – Aniela Gmoch.

Zaproszeni goście odwiedzili także miejscowy kościół, który kilka miesięcy temu przeszedł gruntowny remont. O jego historii opowiadał ks. kanonik Stanisław Szałański, bełżecki proboszcz. Później goście przeszli do cerkwi Św. Bazylego Wielkiego, w której przygotowana została wystawa okolicznościowa o historii Bełżca w nawiązaniu do kolejowych tradycji Bełżca. Co ciekawe, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu jest jedną
z nielicznych instytucji kulturalnych w Polsce, która dysponuje obiektem sakralnym, jako centrum wystawienniczym. Bełżecka cerkiew nie sprawuje już bowiem funkcji sakralnej.

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu powstał 22 maja 1992 roku. Przez ten czas funkcje kierownicze sprawowali w nim kolejno: Dorota Ragan, Marek Pępiak, Janusz Pasieczny
i dwukrotnie Stanisław Ćwik. Obecnie dyrektorem jest Agnieszka Kozyra. Przy GOK działa i działało szereg kółek zainteresowań. GOK jest organizatorem wielu imprez odbywających się na terenie Bełżca. Jedną z jego form działalności było wydawanie miesięcznika gminnego „Głos Bełżca”. Do jego form pracy należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Prowadzenie wielokierunkowej działalności na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć GOK poprzez prezentację i popularyzację twórców ludowych i zespołów amatorskich ruchu artystycznego. Współdziałanie z instytucjami
i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.