Nowe wyposażenie sali GOK

Zmienił się wystrój i wyposażenie sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu. Chcieliśmy się pochwalić, że w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjno – kulturalno – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu poprzez zakup wyposażenia sali pełniącej funkcję świetlicy”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, zrealizowaliśmy następujące zadania:

Zakupiliśmy 10 szt. stołów składanych, które umożliwią realizację zajęć dydaktycznych jak i spotkań mieszkańców. Zakupiliśmy 90 szt. krzesełek, które umożliwią realizację zajęć dydaktycznych, spotkań mieszkańców, jak również umożliwią szerokiej grupie odbiorców branie udziału w ofercie kulturalnej GOK-u. Zakupiliśmy stół z piłkarzykami, który umożliwi organizację cyklicznych zawodów, urozmaici wolny czas, przyczyni się do tworzenia sekcji i udziału w licznych spotkaniach z innymi drużynami. Zakupiliśmy stół do tenisa, który umożliwi organizację cyklicznych zawodów, urozmaici wolny czas, przyczyni się do tworzenia sekcji i udziału w licznych spotkaniach z innymi drużynami. Zakupiliśmy tablicę informacyjnej 3-elementową, która pozwoli na efektywniejsze prowadzenie zajęć edukacyjnych ale także rozrywkowych, pozwoli także na lepsze zaprezentowanie działań świetlicy (np. wystawy prac plastycznych). Zakupiliśmy tablicę informacyjną korkowej, która pozwoli na efektywniejsze prowadzenie zajęć edukacyjnych ale także rozrywkowych, pozwoli także na lepsze zaprezentowanie działań świetlicy (np. wystawy prac plastycznych). Zakupiliśmy tablicę suchościeralną, która pozwoli na efektywniejsze
i atrakcyjniejsze prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wygląd zmieniła także scena poprzez wykonanie kotar – zasłon do sceny, co pozytywnie wpłynie na wygląd estetyczny świetlicy a także zwiększy jakość świadczonych usług przez świetlicę. Zakupiliśmy instrumenty muzyczne, konkretnie klawisze, co pozwoli lepiej rozwinąć umiejętności gry na instrumentach, dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach a także poprawi jakość
i zwiększy efektywność zespołu działającego przy świetlicy. Zakupiliśmy gry planszowe, co zwiększy ofertę zajęć dla najmłodszych dzieci i pozytywnie wpłynie na ich rozwój. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do funkcjonowania kółka rękodzieła – gilotyna, laminarka, pistolet do kleju na gorąco, bindownica, dziurkacze ozdobne, nożyczki precyzyjne, książki. Zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający: mikser, 4 kolumny podwieszane, 2 mikrofony zbierające, 2 mikrofony wokalne.
Projekt realizowany był dzięki LGD Roztocze Tomaszowskie w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.. Realizacja projektu umożliwi rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zdobywanie umiejętności przekazywania własnej wiedzy oraz integrację, kształtowanie aktywności
i rozwijanie własnej twórczości. Młodzi mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturalno-sportowe, poprzez udział w oferowanych zajęciach
i konkursach przez GOK.