Dzień Kobiet i V-ciolecie KGW w Brzezinach

 11 marca w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet, połączone z obchodami 5 rocznicy istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.
Na uroczystość przybyły Panie ze wszystkich KGW z terenu gminy Bełżec. Obecni byli także przedstawiciele władz gminy w osobach wójta Andrzeja Adamka, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Marynicza, wiceprzewodniczącego RG Wiesława Wielgosza, sekretarz gminy Alicji Kopczan oraz skarbnik Jolanty Malec. Przybył również Jan Dawidowski, przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego oraz ksiądz Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii. Roztoczański Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowała Krystyna Przybysz. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń przez Krystynę Przybysz jubilatkom
z KGW w Brzezinach. Panie otrzymały dyplomy i legitymacje. Władze Gminy Bełżec ufundowały paniom z KGW w Brzezinach, z okazji rocznicy, prezent w postaci drobnego wyposażenia kuchennego. Wójt wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym RG złożyli wszystkim obecnym na sali Paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Obecne na sali kobiety otrzymały kwiaty. Ogromny kosz róż w imieniu starosty Jana Kowalczyka i władz Powiatu Tomaszowskiego, przekazał Paniom z KGW w Brzezinach Jan Dawidowski.
W trakcie uroczystości nie zabrakło też części artystycznej, na którą złożyły się występy Kapeli Bełżeckiej, która wystąpiła w rozszerzonym składzie z repertuarem specjalnie dla Pań i działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
– Zespołu Harmonia, którego kierownikiem jest Swietłana Karczewska. Oba zespoły zaprezentowały publiczności przepiękną część artystyczną.