Konkurs Fotograficzny – wyniki

20 października 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Moja Gmina”. Do konkursu zgłoszono 9 zdjęć. Komisja w składzie: Ewelina Bodnar, Irena Wiciejowska, Ewa Czachor oceniła prace konkursowe w dwóch kategoriach i postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria I (dzieci):

Miejsce 1: Alicja Jasińska
Miejsce 2: Marcel Jasiński
Miejsce 3: Milena Lewko
Wyróżnienie: Maciej Wolanin
Wyróżnienie: Pola Lewko

Kategoria II (dorośli):

Miejsce 1: Małgorzata Malicka
Miejsce 2: Magdalena Jędrzejewska
Miejsce 3: Krystyna Banaś
Wyróżnienie: Krzysztof Jasiński

 

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch

Od 4 do 6 września 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu realizował projekt pn. „Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch”. Inicjatywa ta została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

W ramach projektu odbyły się warsztaty tradycyjnego śpiewu inspirowane twórczością Anieli Gmoch. Zostały one zorganizowane dla uczestników przeglądu oraz innych zainteresowanych osób. Prowadzone były przez śpiewaczkę i animatorkę kultury ludowej panią Katarzynę Chodoń. Podczas spotkań poszerzano wiedzę o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu ludowego.

6 września 2020 roku przy zabytkowej cerkwi pw św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu odbyła się natomiast druga edycja Przeglądu Twórczości im. Anieli Gmoch.

Wydarzenie to ma charakter regionalny. Skupia twórców ludowych i zespoły śpiewacze w celu prezentacji dorobku artystycznego zespołów, a także kultywowania tradycji sztuki ludowej. Ważnym elementem wydarzenia jest również popularyzacja twórczości śp. Anieli Gmoch z Bełżca, śpiewaczki ludowej, zdobywczyni wielu cennych w kulturze ludowej nagród (nagroda Złotej Baszty, nagroda im. Oskara Kolberga).

W przeglądzie udział wzięły lokalne zespoły śpiewacze i wybitni twórcy. Przegląd rozpoczął się koncertem uczestników warsztatów tradycyjnego śpiewu pod przewodnictwem Katarzyny Chodoń. Ponadto na scenie wystąpili: Zespół Śpiewaczy Brzezinianki,  Zespół Śpiewaczy Sąsiadeczki,  Zespół Śpiewaczy Kwiaty Roztocza,  Zespół Śpiewaczy Malwy, Zespół Marase, Zespół Folklorystyczny Wójtowianie oraz duet Aleksandry Wołoszyn-Banaś i Urszuli Wielgosz. Przeglądo zakończył się występem Zespołu Śpiewaczego „Dolinianki”, w którym swoją działalność artystyczną rozpoczęła Aniela Gmoch.

Organizacja wydarzenia przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy na temat swoistych wartości kulturowych charakterystycznych dla naszego regionu. Projekt miał również na celu wspomnienie postaci Anieli Gmoch, która była śpiewaczką prezentującą folklor wschodniego pogranicza, dziś już poniekąd zapominanego. Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch był wspaniałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego zespołów śpiewaczych i twórców działających na terenie gminy Bełżec i obszaru Roztocza Środkowo-Wschodniego.

Spoty promujące wydarzenie:

      1. Spot Katolickie Radio Zamość
      2. Spot Radio Lublin

Relacja Katolickie Radio Zamość